Ste pozabili podrobnosti računa?

Ustvari račun

BERGLAND Anti stress eterično olje 10ml

9.30 

Eterično olje ANTI STRES Bergland je mešanica 100 % naravnih olj: sivke, pomaranče, limete in pačulija.

Eterično olje je koncentrat, pred uporabo ga vedno razredčite po priporočenih navodilih.

Vsebina: 10 ml

Šifra: SKU 455 Kategorija: Oznaki: ,

Opis

Eterično olje ANTI STRES Bergland je mešanica 100 % naravnih olj: sivke, pomaranče, limete in pačulija.

Eterično olje je koncentrat, pred uporabo ga vedno razredčite po priporočenih navodilih.

Vsebina: 10 ml

Uporaba

Za aromaterapijo, za uporabo v izparilnikih: 5-10 kapljic v vodo. Upoštevajte navodila na etiketi. Vsebuje limonene in citral.

Opozorila

Opozorilna beseda: Nevarno

Elementi označevanja v skladu z Uredbo ES 1272/2008

Stavki o nevarnosti:
H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju ali vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 
Previdnostni stavki:
P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti /sleči vsa kontaminirana oblačila. Izpirati kožo z vodo /prho.
P331 Ne izzivati bruhanja.
P405 Hraniti zaklenjeno.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “BERGLAND Anti stress eterično olje 10ml”
GOR