Ste pozabili podrobnosti računa?

Ustvari račun

Bergland POMARANČA VANILIJA eterično olje 10ml

12.50 

Mešanica 100 % naravnih olj: pomaranče, mandarine in naravne arome vanilije.

Vsebina: 10 ml

Šifra: SKU 806 Kategorija: Oznaki: ,

Opis

Eterično olje ORANŽA VANILIJA  je mešanica 100 % naravnih olj: oranže, mandarine in naravne arome vanilije.

Dišavna kompozicija ORANŽA VANILIJA ima saden, sladko – topel vonj, ki prinaša prijazne misli in prijetno, zaupno vzdušje v prosotoru.

PROFIL DIŠAVE: sadno, sladko

Vonj sprošča, ogreje, uravnoteži.

Navodila za uporabo

Najbolj enostaven način uporabe je z izparilnikom ali dišavnim kamnom.

Eterično olje je koncentrat, pred uporabo ga vedno razredčite po priporočenih navodilih.

Za aromaterapijo, za uporabo v izparilnikih: 5-10 kapljic v vodo.

 

Opozorilo

Opozorilna beseda: Nevarno

Elementi označevanja v skladu z Uredbo ES 1272/2008

Stavki o nevarnosti:
H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju ali vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 
Previdnostni stavki:
P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti /sleči vsa kontaminirana oblačila. Izpirati kožo z vodo /prho.
P331 Ne izzivati bruhanja.
P405 Hraniti zaklenjeno.

Proizvaja

TAOASIS GmbH

 

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “Bergland POMARANČA VANILIJA eterično olje 10ml”
GOR