Ste pozabili podrobnosti računa?

Ustvari račun

AKCIJA!

Taoasis difuzor TAOWELL NATURA MINI za aromaterapijo SET

69.60 

Naprava za ultrazvočno razprševanje meglice. Uporabimo jo lahko v vsakem bivalnem ali delovnem prostoru.

Za sprostitev in vitalnost s sinergijskimi učinki vonjav in barv.

1 na zalogi

Šifra: SKU 1041 Kategorija: Oznake: , ,

Opis

Difuzor TAOWELL NATURA MINI s Feelfreude dišavno kompozicijo. Za sprostitev in vitalnost s sinergijskimi učinki vonjav in barv.

TaoWell Natura Mini izstopa med ultrazvočnimi razpršilci. Pravi leseni element na dnu, zmrznjeno steklo zgoraj in barvita igra svetlobe spremenijo vsako sobo v dišeč prostor za sprostitev.

Izberete lahko do šest barvnih tonov odi nežno rdeče do živahne modre. Kompletu je dodana BIO dišava Baldini Feelfreude, ki osvežuje in spodbuja z limeto, grenivko in pomarančo.

Uporaba

Uporaba: v napolnjen rezervoar z vodo dodajte 5-10 kapljic eteričnega olja.

Originalna navodila proizvajalca in slovenski prevod so priloženi k izdelku, pred uporabo jih obvezno preberite.

Vsebina

Kompletu je dodana BIO dišava Baldini Feelfreude, ki osvežuje in spodbuja z limeto, grenivko in pomarančo.

Dimenzije: Ø 8,8 cm • Višina 13,6 cm • Watt • Optimalno do 15 m²

Originalna navodila proizvajalca in slovenski prevod so priloženi k izdelku, pred uporabo jih obvezno preberite.

Opozorila

Elementi označevanja v skladu z Uredbo ES 1272/2008 (CLP).

Piktogrami

Opozorilna beseda: Nevarno

Stavki o nevarnosti:

H225 Vnetljiv aerosol.

H315 Povzroča draženje kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H304 Pri zaužitju ali vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

 

Previdnostni stavki

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/ odprtega ognja/vročih površin.- Kajenje prepovedano.

P273 Preprečiti spuščanje v okolje.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko//zaščito za oči/zaščito za obraz.

P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P331 NE izzivati bruhanja.

P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite

kontaktne leče če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P405 Hraniti zaklenjeno.

P501 Odstraniti vsebino/posodo…

Proizvaja

TAOASIS GmbH, Detmold

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “Taoasis difuzor TAOWELL NATURA MINI za aromaterapijo SET”
GOR