Ste pozabili podrobnosti računa?

Ustvari račun

AKCIJA!

Taoasis BIO dišava za prostor OBČUTI harmonijo / FEELHARMONIE Baldini 100ml

22.56 

S 100 % naravnimi ekološkimi (in demeter) eteričnimi olji in bio alkoholom.

Vsebina: 100 ml

1 na zalogi

Šifra: SKU 887 Kategorija: Oznake: , ,

Opis

BIO dišava za prostor FEELHARMONIE / OBČUTI harmonijo BIO

Vonj: Pomirjujoč vonj vanilije in sandalovine, s katerim bo dan postal bolj vesel, svetel in harmoničen.

Vsebuje 100 % naravna ekološka (in demeter) eterična olja in bio alkohol. V dekorativni embalaži. Steklenički je dodanih 5 bambusovih paličic.

Certifikat: Demeter, BIO

Vsebina: 100 ml

Opozorilo

Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte vsa navodila.
Opozorilna beseda: Nevarno.

  

Elementi označevanja v skladu z Uredbo ES štev. 1272/2008 
 
Stavki o nevarnosti:
H225 Vnetljiv aerosol.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H304 Pri zaužitju ali vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

 

Previdnostni stavki:
P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. Kajenje prepovedano.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P331 NE izzivati bruhanja.
P405 Hraniti zaklenjeno.

Navodila za uporabo

Paličice (od 3-5) vstavimo v odprto stekleničko, vonj se v prostoru hitro razširi. Steklenička zadostuje za 4-8 tednov.

Proizvaja

TAOASIS GmbH

 

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “Taoasis BIO dišava za prostor OBČUTI harmonijo / FEELHARMONIE Baldini 100ml”
GOR