Ste pozabili podrobnosti računa?

Ustvari račun

Bergland Eterično olje SMREKOVE IGLICE (Abies sibirica) 10ml

10.26 

100 % naravno eterično olje. Poreklo: Avstrija

Vsebina: 10 ml

Ni na zalogi

Šifra: SKU 885 Kategorija: Oznaki: ,

Opis

Bergland eterično olje SMREKOVE IGLICE (Abies sibirica)  je 100 % naravno eterično olje.

Značilnosti eteričnega olja: vitalizira, uravnava, obnavlja, krepi.

Pridobivanje: parna destilacija, iz iglic.

 

Navodila za uporabo

Za aromaterapijo in odišavljenje prostorov: v izparilnik z vodo dodamo 5-8 kapljic eteričnega olja.

Eterično olje je koncentrat.

Pred uporabo ga vedno razredčite.

Upoštevajte navodila na etiketi.

 

Opozorilo

Opozorilna beseda: Nevarno

Elementi označevanja v skladu z Uredbo ES 1272/2008

Stavki o nevarnosti:
H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju ali vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 Povzroča draženje kože.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 
Previdnostni stavki:
P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti /sleči vsa kontaminirana oblačila. Izpirati kožo z vodo /prho.
P331 Ne izzivati bruhanja.
P405 Hraniti zaklenjeno.

Proizvaja

TAOASIS GmbH

 

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “Bergland Eterično olje SMREKOVE IGLICE (Abies sibirica) 10ml”
GOR